Ochranné prostředky proti RTG záření

Naše společnost již 13 let dodává ochranné protiradiační pomůcky SFXRAY LIMITED (dříve Safety First Sales). Za tuto dobu se staly tyto výrobky standardem vysoké kvality a maximální ochrany. V sortimentu najdete klasické zástěry a kabáty, včetně ochranných nákrčníků, protiradiační brýle, protiradiační rukavice, přídavné rukávy a radiolucentní desku – patient transfer mover pro přesun imobilních pacientů.

Nezapomínáme na bezpečnost pacientů, i pro ně nabízíme ochranné pomůcky, to je důležité nejen tam, kde musí zdravotnické zařízení plnit podmínky normovaného systému řízení jakosti (např. normy ČSN EN ISO 9001).
V každém případě by měla být brána bezpečnost pacientů vážně a je nutné je v maximální míře chránit před nadbytečnými dávkami záření.

Společnost SFXRAY LIMITED vyrábí všechny své výrobky pod kontrolou Quality Management Systému dle ISO 9001:2015. Certifikační kód: QM 1011.

Veškeré pomůcky nesou CE značku.

Portfolio oborů