Rukavice s RTG ochranou

Jsou důležité jako ochrana rukou před škodlivým RTG zářením. 
Mnoho lékařů a pracovníků se zářením je pravidelně exponováno RTG paprsky a tento fakt se velmi často podceňuje.
Rukavice jsou bezolovnaté, pouze snižují radiační zatížení, používají se při srdečních a cévních katetrizacích, při operačních zákrocích v ortopedii, úrazových ambulancích, na pracovištích s radioizotopy, pracovištích nukleární medicíny a všude tam, kde je třeba během operačního výkonu používat skiaskopickou kontrolu. 
Jsou resterilizovatelné.
Nabízíme je v obvyklých velikostech tj. od 6 1/2 do 9.