Radiologie - neuro

S hrdostí přinášíme na český trh high-tech neurointervenční zdravotnické prostředky, které spoluurčují technologický vývoj v tomto vysoce dynamickém segmentu.
  • Prostředky pro mechanickou trombektomii
  • Intrakraniální stenty
  • Intrakraniální balonky
  • Embolizační prostředky - flowdivertery
  • Mikrokatétry
  • Vodící katétry
  • Sterilní sady konfigurované na míru
  • Ochranné prostředy proti RTG záření

Accero Stent (Acandis)