BOHEMIA MEDICAL s.r.o.

společnost založena v roce 1994 jako distribuční společnost orientovaná na distribuci speciálního zdravotnického materiálu do zdravotnických zařízení v celé České republice. Specializujeme se zejména na tyto obory: diagnostická a intervenční radiologie, invazivní a intervenční kardiologie, urologie, urogynekologie, gynekologie, chirurgie, hematologie, gastroenterologie.

Regionální zástupci:

  • ing. Zbyněk Kokaisl, tel.: +420 602 286 356
  • Jan Kolenatý, tel.: +420 723 801 929

Zákaznický servis:

  • ing. Alena Jirsíková, tel.: +420 271 732 179, +420 601 589 281
  • Michaela Hrochová, tel.: +420 271 732 179
  • Mgr. Tomáš Vrňata, tel.: +420 271 732 179