Kardiologie

Od svého založení v r. 1994 se v BOHEMIA MEDICAL s.r.o. vedle radiologie specializujeme na zastupování zajímavých a inovativních výrobců zdravotnických prostředků pro obecnou, diagnostickou a intervenční kardiologii.

Naše společnost nabízí a dodává speciální materiál pro obory invazivní kardiologie - koronarografie, PTCA, TAVI a další výkony na chlopních, okludery pro řešení strukturálních srdečních vad, katetrizační elektrofyziologii atd. Sledujeme nejnovější trendy v léčbě srdečních onemocnění a snažíme se na český trh přinášet vysoce inovativní zdravotnické prostředky vyvíjené podle nejnovějších poznatků v úzké kooperaci s předními klinickými pracovišti, které nezřídka mění zaběhnuté léčebné postupy. Dodáváme také podpůrný materiál pro tyto výkony, jako třeba punkční jehly, speciální zavaděče, spojovací materiál, materiál pro distribuci kontrastních látek, zařízení pro uzávěry punkčních kanálů, praktická dovybavení angiografických stolů a v neposlední řadě jsme významným dodavatelem odlehčených protiradiačních ochranných pomůcek splňujících novou zpřísněnou normu IEC 61331-1:2014. Významným sortimentem jsou též dodávky jednorázových výkonových balíčků na míru, kde vedle obvyklého rouškování uživatelé najdou téměř neomezený výběr dalších při daném výkonu často používaných položek.