Elektrofyziologie

Podpůrný materiál pro provádění specializovaných vyšetření a léčby poruch srdečního rytmu a kvalitní ochranné osobní prostředky redukující radiační zátěž při těchto nezřídka časově velmi náročných výkonech.

Zaváděcí katétry a perkutánní zavaděče (vč. tzv. peel-away sheathů), vodiče, extrakční smyčky, koronarografické katétry, zakázkové sety pro stimulační, mapovací aj. výkony, ostatní materiál a příslušenství používané na katetrizačním sále, včetně ochranných RTG pomůcek.

  • Zavaděče - klasické i Peel away 
  • Dilátory
  • Extrakční smyčky a jiná spec. zařízení
  • Vodiče 
  • Uzávěry punkčních kanálů
  • Sterilní sady konfigurované na míru
  • Ochranné prostředky proti RTG záření