Radiologie - vaskulární

Stenty, dilatační katétry, vodiče, zavaděče ...... to nás baví. Na český trh jsme mj. přinesli první stenty pro podkolenní řečiště, první katétry s kovovým tělem a zasadili jsme se o rozvoj použití lékových balonků při periferních intervencích.
  • Vodiče - diagnostické, intervenční, s ocelovým nebo nitinolovým jádrem, PTFE nebo hydrofilní
  • PTA katétry - klasické, potahované (DCB), polopoddajné (SC), nepoddajné/vysokotlaké (NC)
  • Stenty - samoexpandibilní 
  • Smyčky a jiná extrakční zařízení
  • Zavaděče a příslušenství
  • Příslušenství pro katetrizační laboratoře
  • Sterilní sady konfigurované na míru
  • Ochranné prostředky proti RTG záření